رد کردن لینک ها

چشم انداز شرکت

 

رسالت اجتماعی :

 1. توسعه فناوری و تربیت نیروی انسانی
 2. رقابت در بازارهای داخلی به لحاظ کیفیت خدمات و قیمت تمام شده با رعایت حقوق مصرف کننده

 

ارزش بنیادین :

 1. رعایت صداقت در اندیشه ، کردار و گفتار و اخلاق مداری
 2. نظم در کار و انظباط رفتاری
 3. وفاداری به اصول و چارچوب کسب و کار سارمان
 4. رویکردانجام کار بر اساس تفکر سیستمی و اعتماد به خرد جمعی
 5. تکیه بر آینده پژوهی و نگاه به آینده کسب و کار

 

آرمان و خط مشی شرکت :

 1. کاوش و مشاهده محیط کسب و کار ، کسب تجربه و اقدام با هدف تجاری سازی و توسعه کسب و کار از طریق سرمایه گذاری و برند سازی با رویکرد توسعه کیفی سطح زندگی با نگاه به آینده پژوهی در این صنعت .
 2. افزایش سطح رضایت مشتریان
 3. توسعه منابع انسانی و توانمند سازی سرمایه های انسانی
 4. اهمیت و توجه به بازخورد ها و بهبود فرایندهای شرکت

 • کسب جایگاه 1 تا 20 از میان شرکت های ارائه دهنده خدمات تلفن همراه تا آخر سال 1399
 • کسب جایگاه 1 تا 5 ازمیان برترین شرکتهای ارائه دهنده خدمات تلفن همراه تا آخر سال 1405

بازگشت به بالای صفحه